Tanuszoda
2014-10-30 13:29:18Tájékoztató

a Köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások keretében megvalósuló tanuszoda fejlesztésekről

 

1. Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program

A Kormány 1086/2014. (II.28.) határozatában kijelölte a köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások, kiemelten tanuszoda, tornaterem megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program kereteit. A Korm. határozat kiemelt szándéka, hogy olyan európai színvonalú tornatermek, tantermek és tanuszodák létesüljenek, amelyek hosszú távon szolgálják az adott település köznevelési feladatainak ellátását, valamint hiánypótló beruházásként valós problémák megoldására koncentrál. A Program mindhárom részére 3-3 milliárd forint áll rendelkezésre a költségvetésben.

A Program keretein belül megvalósuló fejlesztések tervezője, beruházója és építtetője – a Kormányhatározat értelmében – a Nemzeti Sportközpontok.

 

2. Tanuszoda program

Előzetes felmérések alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ összeállította azon települések listáját, ahol a Program keretén belül tanuszoda kerül kialakításra, tekintettel a magas gyermeklétszámra, valamint a járásban található tanuszodák számára. Alapvető cél, hogy a mindennapos testnevelés keretében minden gyermek megtanuljon úszni Magyarországon.

A tanuszoda fejlesztésre az Országos Főépítésszel egyeztetve előzetesen két tervtípust határoztak meg. Mindkét tervtípus esetében egy medence valósult volna meg, így költséghatékonysági és kihasználhatósági szempontok alapján egy két medencét tartalmazó változat kerül részleteiben kidolgozásra és megvalósításra. A jelenlegi tervek alapján egy 10x6x0,8m méretű, valamint egy 25x15x1,9m méretű medence valósul meg, bontható fémvázas sátortetővel, szendvicspanel oldalfallal, fix építésű öltöző és kiszolgáló épülettel. Az úszás alapjainak megtanulásához, illetve rövid pályás úszóversenyek lebonyolításához kiválóan alkalmas a 25 méteres uszoda. (ami szinte kizárólag Magyarországon van a vízilabda pályák mérete miatt, azonban a szabályváltozások miatt 2016-tól ott sem szükséges.)

A Program-megvalósítás első ütemében 24 településen valósul meg tanuszoda infrastruktúra-fejlesztés, mind a 24 településen szükséges az Önkormányzatnak az előzetesen meghatározott önerő biztosítása. Az önerő biztosításának oka, hogy az uszoda egy olyan plusz szolgáltatást jelent a település infrastruktúrájában, mely jelentős közvetett illetve közvetlen jövedelemtermelő képességgel rendelkezik.

Az NSK megkezdte az egyeztetéseket az érintett Önkormányzatokkal, ezzel párhuzamosan megkezdte a típustervek elkészítését. Jelenleg a típustervek véglegesítése zajlik, ezután kerül elvégzésre a típustervek helyszíni adaptálása és a tervek helyszínenkénti műszaki véglegesítése.

A projektek várható befejezési ideje a rendelkezésre álló költségvetési források és az önkormányzatok önerejének rendelkezésre állásának függvényében 2015. nyarától folyamatosan.

Alaprajz

 

Bejárat

 

Nyári medencetér

 

Téli medencetér

 

Kommunikációs panelek – Tanuszoda Program

 • A Kormány számára prioritás a jövő nemzedékek egészséges fejlődésének, nevelésének támogatása.
 • A Kormány döntésének köszönhetően a következő néhány évben az ország számos területén új tanuszodák épülnek.
 • Az oktatás és sport infrastrukturális feltételrendszerének biztosítása kiemelt kormányzati szándék, hiszen e nélkül nem biztosítható a gyermekek számára az oktatáshoz és sporthoz kapcsolódó mentális és fizikai előnyökhöz való egyenlő hozzáférés.
 • A sport kitörési pontot jelenthet a hátrányos helyzetű településeken élő gyermekek számára.
 • Minden sportlétesítmény-fejlesztésre költött forint háromszoros megtakarítást eredményez az egészségügyi kiadásokban.
 • A tömeg- és utánpótlássport csökkentheti a szegregációt és növeli a gyermekek közötti elfogadás / együttműködés érzését.
 • A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program több ütemben kerül megvalósításra, az első ütem 2014. tavaszán kezdődött.
 • A Programmegvalósítás első ütemében 24 településen valósul meg tanuszoda infrastruktúra-fejlesztés zöldmezős beruházásként.
 • A Program keretein belül megvalósuló fejlesztések tervezője, beruházója és építtetője a Nemzeti Sportközpontok.
 • A tanuszodák tervezése és kivitelezése során a Nemzeti Sportközpontok az egyenlő esélyű hozzáférést szem előtt tartva, akadálymentesített létesítmények kialakítására törekszik.
 • A Program keretében megvalósuló tanuszodák a helyi közösségek kialakulását is elősegítik teret adva a különböző sport rendezvényeknek.
 • Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanuszoda fejlesztés növeli a település presztízsét, vonzó lehet a környékbeli településeknek, mint rekreációs lehetőség, ezáltal pozitívan járul hozzá a település költségvetéséhez.
 • Tekintettel arra, hogy az uszoda elbontható tetőszerkezetű, így nyáron a település és vonzáskörzete számára strandként tud üzemelni.

 

Lehetséges újságírói kérdések

1. Milyen szempontok szerint választották ki a programban részt vevő településeket?

 • a járásban rendelkezésre álló fedett uszodák száma határozta meg a listát,
 • a járásokban élő tanköteles gyermekek, tanulók száma, illetve a települések lakosságszáma,
 • nehezen vagy egyáltalán nem biztosítható jelenleg az úszásoktatás megszervezése a járásban,
 • a települési önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége,
 • önerő mértéke.

2. Hány helyszínen valósul meg a beruházás?

A kormányzat jelenlegi tervek szerint a most elindítandó fejlesztés keretében 24 helyszínen valósul meg az uszodai infrastruktúra beruházás, melynek hatására mintegy 45000 általános és középiskolai tanuló, valamint 700.000 lakos számára biztosítják a megépülő komplexumok az úszás, sportolás lehetőségét.

3. Miért a kisebb (25,00 x 15,00 x 1,90 m) feszített víztükrű uszoda épülhet meg?

A tanuszoda fejlesztésre az Országos Főépítésszel egyeztetve előzetesen két tervtípust határoztak meg. Mindkét tervtípus esetében egy medence valósult volna meg, így költséghatékonysági és kihasználhatósági szempontok alapján egy két medencét tartalmazó változat kerül részleteiben kidolgozásra és megvalósításra. A jelenlegi tervek alapján egy 10x6x0,8m méretű, valamint egy 25x15x1,9m méretű medence valósul meg, bontható fémvázas sátortetővel, szendvicspanel oldalfallal, fix építésű öltöző és kiszolgáló épülettel.

4. Szakmai vagy anyagi akadályai voltak annak, hogy a nagyobb uszodát alakítsák ki?

Ahogy az előző válaszban is szerepel, elsősorban szakmai, hiszen a két medence jóval nagyobb szabadságot enged az úszásoktatás szervezésében, mint az egy. Fontos továbbá hangsúlyozni, hogy 33 méteres medence csak Magyarországon megszokott dolog, aminek a vízilabda az oka. Azonban vízilabdában is 2016-tól új szabályok lépnek életbe, ami 25 méteres medencét és kevesebb vízben tartózkodó játékost jelent.

5. Ki fogja üzemeltetni, működtetni, fenntartani az intézményeket?

Uszoda üzemeltetése az Nemzeti Sportközpontok feladat lesz, ezzel is biztosítva a hosszú távú zökkenőmentes üzemeltetést.

6. Hogy fognak a gyerekek a hátrányos helyzetű településekről eljutni az uszodákba?

A helyi közösségek valamint a KLIK ezen feladatot sok más esetben (sportcsarnokba járás, színházba járás) is tökéletesen megoldja.

7. Sok településen készült uniós forrásból gyógyfürdő, de egy részük kihasználatlanul áll, lassan az enyészeté lesz, mert nincs pénz a fenntartásukra. Elképzelhető, hogy ezeket is hasznosítani fogják a program keretében?

Hasznosulnak most is, mint pl. a Zsóri gyógyfürdő esetében, így is lesz, valamint folyamatosan figyelemmel kísérjük a tervezett létesítmények közelében lévő gyógyfürdőket is.

8. A beruházások megvalósításáért a támogatott önkormányzatok lesznek a felelősek. – Mi történik, ha nem készül el az épület és nem tudnak elszámolni a pénzzel?

Tekintettel arra a gyorsaság és a későbbi fenntartás biztosítása kiemelt feladat, így a Nemzeti Sportközpontok az építtető (ami azt jelenti, hogy a forrás is az NSK-nál áll rendelkezésre) és az üzemeltető is, így ezen eset nem fordulhat elő.

9. Hogy tanulnak  úszni egyszerre az elsősök és a nyolcadikosok?

A gyerekek a 80 cm vízmélységű tanmedencében kezdik az úszástanulást, melynek vízhőmérséklete 32-34 C fokos, később pedig a 25 méteres 1,9 m vízmélységű 6 pályás 26-28 C vízhőmérsékletű medencében folytatják.

10. Lesz-e elég úszásoktató az új uszodákhoz? Kik fogják a gyerekeket úszni tanítani?

Lesz. Testnevelő tanárok, illetve szükség szerint megfelelő szakvizsgával rendelkező úszómesterek, olyan formában, ahogy jelenleg Balatonfűzfőn, Iváncsán és Göncön is működik ez.

11. Előfordulhat –e, hogy egy településen tanuszoda és tornaterem is épül?

Elképzelhető hogy lesz ilyen település, de erről még nincs pontos döntés.

12. Hogyan fogja megoldani a kormány a mindennapos testnevelés kérdését a programban nem érintett, de továbbra is kapacitással küzdő iskolákban?

Egyrészt jelenleg is mindent megtesznek az érintett kollégák a mindennapos testnevelés megvalósításáért, másrészt a kormányzati tervek szerint jövőre is folytatódik az idén megkezdett program.

13. Csak a diákok használhatják majd a sportlétesítményt?

Ezekben a létesítményeken a mindennapos testnevelés mellett az egész járás számára biztosított lesz az úszás / úszásoktatás lehetősége, valamint egész évben biztosított lesz a strandolás rekreációs, egészségmegőrző, pihentető funkciója.

14. Ki üzemelteti és ki lesz a fenntartója a létesítményeknek?

Tekintettel arra, hogy korábban több esetben kényszerültek önkormányzatok az uszodáik bezárására, a Kormány úgy döntött, hogy ezen új létesítmények üzemeltetője a Nemzeti Sportközpontok költségvetési szerv lesz.

15. Milyen környezetvédelmi és energiatakarékossági szempontokat vettek figyelembe a tervezéskor?

A tervek elkészítésekor fontos irányelv volt, hogy környezetbarát és költséghatékony szempontokat is figyelembe vegyünk. Ennek megfelelően, amelyik település nem rendelkezik saját kúttal, ott a helyszíni adaptáció során megvizsgálásra kerül a kiépítés lehetősége, illetve amennyiben termálvíz elérhető a megvalósítás helyszínén, akkor annak hasznosításával is megvalósulhat az energiatakarékosság.

16. Mikorra készülnek el a létesítmények?

A tervek szerint a jövő tanévre.

17. Mi a teendő akkor, ha egy pályázó önkormányzat nem tudja előteremteni az önrészt?

Ebben az esetben sajnos nem tud részt venni a programban. Az önerő biztosításának oka, hogy az uszoda egy olyan plusz szolgáltatást jelent a település infrastruktúrájában, mely jelentős közvetett illetve közvetlen jövedelemtermelő képességgel rendelkezik.

18. Számos Önkormányzat jelezte, hogy bővebb műszaki tartalmat, esetlegesen másik, magasabb szintű uszodát szeretnének az állami támogatás segítségével megvalósítani.

A tanuszoda fejlesztésre az Országos Főépítésszel egyeztetve előzetesen két tervtípust határoztak meg. Mindkét tervtípus esetében egy medence valósult volna meg, így költséghatékonysági és kihasználhatósági szempontok alapján egy, két medencét tartalmazó változat került részleteiben kidolgozásra és megvalósításra. A jelenlegi tervek alapján egy 10x6x0,8m méretű, valamint egy 25x15x1,9m méretű medence valósul meg, bontható fémvázas sátortetővel, szendvicspanel oldalfallal, fix építésű öltöző és kiszolgáló épülettel. Ettől természetesen el lehet térni, amennyiben az önkormányzat az önerőn felül vállalja az általa tervezett létesítmény és e létesítmény bekerülési költsége közötti különbözetet.
English...Deutsch...

Beállítás kezdőlapnak

Hírlevél

Keresés

FACEBOOK ABÁDSZALÓK

Időjárás Abádszalókon

Erika Faházak - Klimatizált faházak Abádszalókon

Tisza-tavi ingatlanok

Abádi Major Minifalva

Lambériaházak, gerendaházak tervezése és kivitelezése
Lambériaházak, gerendaházak és egyéb könnyűszerkezetes épületek tervezése és kivitelezése.

Hubertus Vadásztársaság - Abádszalók
Vadászterületünk Budapesttől 150 km-re keletre a Tisza-tó mellett található. A vadászterület nagysága 20.000 ha síkvidéki jellegű terület kb 15%-os erdősűltséggel.

Keresse Abádszalók szolgáltatóit a www.szalok.hu weboldalon!
Bevásárlás, éttermek, fotókidolgozás, sétakocsikázás, szolárium, kozmetika - Minden egy helyen.


© www.szalok.hu. Minden jog fenntartva!
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.