Elfogadásra került a 2015. évi költségvetés
2015-03-31 11:25:54Abádszalók Város Önkormányzata 2015. évi költségvetését a korábbi évektől eltérően az alapoktól elindulva kellett előkészíteni, hiszen 2014-ben megszűnt az a szabályozás, mely előírta a költségvetési koncepció kötelező elkészítését.

Az intézmények és az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal munkatársainak december közepéig leadott adatai, igényei alapján, továbbá a 2014. év 11 havi teljesítési adatainak ismeretében megkezdődött a részletes táblák elkészítése, amely soronként mutatta be az önkormányzat, valamint társulásai és ezek intézményei tervezett kiadásait, illetve bevételeit. Január közepén került sor az intézményvezetőkkel folytatott költségvetési tárgyalásokra, amelyek során hangsúlyozva a szigorú és költséghatékony gazdálkodást több esetben költségcsökkentésre került sor. Január végén megtartott képviselő-testületi ülésen több olyan előterjesztést tárgyalt a Testület, amelyek befolyásolták a költségvetés előkészítését is, többek között a 2011. évben az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési tervet is.

A tárgyalásokat követően kialakult részletes adatok, továbbá képviselő-testületi döntések alapján készült el a korábbi évek jogszabályi és szerkezeti változásaira tekintettel a költségvetési rendelettervezet és annak mellékletei, melyeket a jogszabályoknak megfelelő határidőn belül terjesztettünk a Képviselő-testület elé.

A beterjesztett anyagot az Ügyrendi-, Pénzügyi- és Turisztikai Bizottság javaslatára Abádszalók Város Képviselő-testülete hosszas szakmai vitát követően 2015. február 11-én fogadta el, megalkotva a 4/2015. (II.12.) önkormányzati rendeletet.

Az elfogadott költségvetésben a feladatellátással kapcsolatban szerkezeti változást jelentett a Tourinform Iroda működtetésének átadása a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. részére. 
A bevételi és kiadási főösszeg 834.082 ezer Ft-ban került meghatározásra.

Önkormányzatunk bevételeit nagy részben az állami támogatások és működési célú támogatások jelentik 656.561 ezer Ft összegben. Ezek a támogatások 2014-től feladatfinanszírozások, melyekkel szigorú keretek között és előírások szerint kell elszámolni. Saját bevételeit 177.521 ezer Ft összegben a működési bevételek, illetve a helyi adó bevételek alkotják, melynek körét nem bővítette új adónem bevezetésével önkormányzatunk.

A bevételek esetében kiemelendő egyrészt a Tisza-víz Kft. üzletrészének értékesítéséből tervezett 30 millió Ft-os bevétel, másrészt a településünk adóerő-képessége miatti korábbi években még befizetési kötelezettséget jelentő beszámítás összege, amely 24.811 ezer Ft-os többlet bevételt biztosított.

A kiadások esetében az önkormányzatnál maradt feladatok ellátásához kapcsolódóan 277.965 ezer Ft a személyi jellegű kiadások összege, 174.966 ezer Ft pedig a zavartalan működést biztosító dologi kiadások költsége. Az átadott kötelező feladatok – szociális, köznevelési, turisztikai – működéséhez 282.143 ezer Ft kerül működési támogatásként több önkormányzat által alapított szervezetnek. Az általános iskola működtetéséhez 29.460 ezer Ft összeggel járul hozzá önkormányzatunk. Szociális jellegű feladataink ellátására 36.143 ezer Ft kiadással számoltunk, mely összeg a 2014 évhez képes jelentősen csökkent a foglalkoztatást helyettesítő támogatás Járási Hivatalhoz történő átkerülése miatt. Felhalmozási célú kiadásokra 11.127 ezer Ft-ot terveztünk.

A korábban említett 2011. évi Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzés kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtásával a korábbi évektől eltérően magasabb, 23.257 ezer Ft-os általános tartalékot tartalmaz a költségvetés, amely kizárólag a 60 napon túli szállítói tartozások elkerülése érdekében a szállítók folyamatos kifizetésére fordítható, illetve költségmegtakarítást eredményező felhalmozási célú kiadások előfinanszírozására vonható be ideiglenesen.

A költségvetés végrehajtásának szabályai között a rendeletben került feladatként meghatározásra elsősorban a szigorú gazdálkodás eredményeként a működőképesség folyamatosságának biztosítása érdekében a pályázati lehetőségek kihasználása, a helyi adóbevételek növelése, az egyéb saját bevételek növelése, az orvosi ügyelet működtetésének felülvizsgálata, az intézményi létszám racionalizálása, illetve a jogszabályokban meghatározott feladatok határidőben történő végrehajtása.

Összességében megállapítható, hogy a 2015. évi költségvetés végrehajtása során szigorú gazdálkodás mellett, az előírt feladatok teljesítésével városunk alapellátása biztosítható, ehhez azonban szükség van nemcsak megválasztott képviselőink, hanem az intézményvezetők és dolgozók felelősségteljes tevékenységére is.

Ezúton is szeretném megköszönni a költségvetés előkészítése során tanúsított segítő közreműködést valamennyi érintett intézményvezetőnek, munkatársamnak s külön köszönöm Takács Pálné pénzügyi főmunkatársnak korábbi évekhez hasonló kimagasló szakmai munkáját.

Bízom abban, hogy önkormányzatunk 2015. évben mindenki megelégedésére fogja ellátni törvényben meghatározott alapfeladatait, s lehetőségünk lesz városunk tovább fejlesztésére is.
 
Balogh József
pénzügyi irodavezető

 
English...Deutsch...

Beállítás kezdőlapnak

Hírlevél

Keresés

FACEBOOK ABÁDSZALÓK

Időjárás Abádszalókon

Erika Faházak - Klimatizált faházak Abádszalókon

Tisza-tavi ingatlanok

Abádi Major Minifalva

Lambériaházak, gerendaházak tervezése és kivitelezése
Lambériaházak, gerendaházak és egyéb könnyűszerkezetes épületek tervezése és kivitelezése.

Hubertus Vadásztársaság - Abádszalók
Vadászterületünk Budapesttől 150 km-re keletre a Tisza-tó mellett található. A vadászterület nagysága 20.000 ha síkvidéki jellegű terület kb 15%-os erdősűltséggel.

Keresse Abádszalók szolgáltatóit a www.szalok.hu weboldalon!
Bevásárlás, éttermek, fotókidolgozás, sétakocsikázás, szolárium, kozmetika - Minden egy helyen.


© www.szalok.hu. Minden jog fenntartva!
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.