Tájékoztató szennyvízcsatorna rákötésről
2015-03-31 11:35:41Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Uniós projekt keretében megépült a szennyvízcsatorna-hálózat III. üteme településünkön, így a belterületen a csatornázottság 45%-ról 91%-ra emelkedett.
Az Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás által megépült közel 3,5 milliárd forintos környezetvédelmi beruházás a két város 14 ezer lakosának teszi kényelmesebbé az életét.
Abádszalókon a gravitációs szakaszokon 2014. augusztusától, az átemelős szakaszokon 2014. október közepétől elkezdődhettek a rákötések. Decemberben a téli időjárás miatt a rákötések megálltak, azonban a kitavaszodással a rákötések kiépítésére az időjárás megfelelővé válik.
Ezen aktualitásból a rákötési ütemek előtt megtartott lakossági fórumokon ismertetett, valamint az ingatlanokhoz eljuttatott írásos anyagokban szereplő, a bekötésekkel kapcsolatos legfontosabb információkról tájékoztatjuk az olvasókat.

A szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötés menete: 
1. Az Abádszalóki Víziközmű-társulattól (elnök: Molnár Józsefné, társulat irodája: 5241 Abádszalók, István király utca 8.) igazolást kell kérni az adott ingatlanra vonatkozó érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének teljesítéséről.
2. A szennyvízhálózat beruházójától (Abádszalók esetében képviseli: Kovács Mihály alelnök) hozzájárulást kell kérni a rákötéshez. Ügyintézés az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodáján (Abádszalók, Deák F. u. 12. sz. fsz. 8), ügyfélfogadási időben: Hétfő: 8-12 ó, 13-18 ó, szerda: 8-12 ó, 13-16 ó, csütörtökön és pénteken: 8-12 óra között. Kérjük magukkal hozni a Társulat igazolását, valamint az üzemeltető (TRV Zrt.) megrendelői nyomtatványát (a tájékoztatókkal kiküldtük, vagy a Hivatalban is átvehető) kitöltve, aláírva.
A hozzájárulás megszerzése után a rákötés elvégeztethető, vagy a tulajdonos által is elvégezhető.

Kinek a feladata a bekötés elvégeztetése:
Az ingatlanon belül építendő csatornaépítés munkáinak elvégzése és annak a költsége a tulajdonost terheli!
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. internetes oldalán, a www.trvzrt.hu webcímen az Ügyfélszolgálat fülön a Letölthető dokumentumok között található a Csatorna rákötési, illetve a bekötési műszaki tájékoztató. Ezek közül a legfontosabbak:
A szennyvízcsatorna beruházás keretében a bekötőcsatorna 160 mm átmérőjű KG-PVC csőből épült meg. A bekötőcsatorna végpontja általában a telken belül, az utcai kerítéstől 0,5-1,0 m-re megtalálható. A bekötőcsatorna végpontjára egy tisztítóidomot helyeztek, amely 160 mm-es KG-PVC (narancssárga színű) műanyag csőből és idomokból készült.
Az ingatlan felé tovább építendő bekötőcsatorna 110 mm átmérőre leszűkítendő. A bekötőcsatorna javasolt lejtése 2-3 ezrelék, azaz folyóméterenként 2-3 milliméter. A bekötőcsatorna építése házilagosan is történhet, de javasoljuk szakképzett vállalkozóval történő építését. A rákötés kiépítése után a vezetékre a föld visszatölthető a következő két pont kivételével:
• ellenőrzés céljából szabadon és láthatóan kell hagyni a tisztítóidomra történő rácsatlakozást, továbbá
• az ingatlanon belül azt a pontot, ahol az újonnan épített bekötőcsatornát összekötik az épületből kivezető csatornával.

A csatlakozási pontok eltakarása csak a TRV Zrt. ellenőrzését követően lehetséges.
Ha a kiépítés szakszerű, az előírásoknak megfelelő, akkor az üzemeltető TRV Zrt. szakembere a rendszert átveszi üzemeltetésre. A sikeres átvételt követően, melyről jegyzőkönyv készül, a bekötőcsatorna szabadon hagyott két pontja (tisztítóidom felőli és a lakás csatlakozás felőli ) is visszatemethető és a bekötőcsatorna üzembe helyezhető.
A korábban az ivóvízellátásra vonatkozó Szolgáltatási szerződés helyett az üzemeltető új szerződést köt ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre.

Kedvezményes rákötési lehetőség
Mint ismert, a vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján, ha a szükséges víziközmű-rendszer a közterületen rendelkezésre áll, akkor az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a rendszerbe bekötni. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11.§ (1) bekezdése értelmében azon fogyasztónak, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, talajterhelési díjat kell fizetnie.
Bizonyára mindenki egyetért azzal, hogy a város közös érdeke az, hogy a rákötések szakszerűen, minél nagyobb mértékben megvalósuljanak. Nem lehet célja az önkormányzatnak, hogy egy ilyen, egyszer előforduló tömeges rákötés esetén tömegesen szabjon ki talajterhelési díjat. Inkább támogatnunk kell azt, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokkal az ingatlantulajdonosok megvalósítsák a rákötéseket.

A TRV Zrt. szolgáltató díjkedvezményben részesíti azokat a tulajdonosokat, akik a szennyvíztisztító telep sikeres próbaüzemének végéig (várhatóan 2015. szept. 15.) rákötnek a hálózatra, ezen időpontig a tisztítási és elvezetési díj nem terheli a tulajdonost. 
Amennyiben a tulajdonos a hálózat és a szennyvíztisztító telep üzembehelyezési engedélyének megszerzése + 90 napon belül (várhatóan 2015. dec. vége) a rákötést megvalósítja, akkor mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól (melynek mértéke a jelenleg érvényben lévő jogszabály alapján Abádszalókra vonatkozóan: 1800,- Ft/m3).

A fenti jogszabályok alapján a kiépült vízközmű-hálózatokra való rácsatlakozás az érintett ingatlan tulajdonosok számára gazdaságilag indokolt és egyben törvényileg kötelező.

Fontos tudni:
- A tisztítóidomtól befelé az ingatlanon belül kiépített szennyvízcsatorna az ingatlantulajdonos üzemeltetésében marad!
- Csapadékvizet és állati eredetű szennyvizet a szennyvízcsatornába vezetni szigorúan tilos!
- Tilos továbbá a meglévő zárt tárolóból vagy felduzzasztott szikkasztóaknából a pangó szennyvizet az utcai közcsatornába átszivattyúzni!
- A közcsatornába úgynevezett friss szennyvizet szabad csak bevezetni!


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Abádszalókon továbbra is a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (szippantott szennyvíz) begyűjtését egyéni vállalkozó (Szilágyi István Abádszalók Füredi út 47.) végzi, kéréseikkel hozzá forduljanak, akik ezen közszolgáltatást igénybe kívánják venni.

A beruházást követően a két település szennyvíz csatornázottsága egy magasabb szintre emelkedik, a csatornázott lakóingatlanok komfortosabbá válnak. Nő a szennyvíztisztító telep teljesítménye, javul a Tisza vízminőség védelme, ezért javasoljuk, hogy mielőbb éljenek a lehetőséggel, és csatlakozzanak a megépített szennyvízcsatornára.
További információ: +36 59 535-121 Somodi László Műszaki irodavezető
 
Abádszalók Város Önkormányzata

Somodi László
műszaki irodavezető

 
English...Deutsch...

Beállítás kezdőlapnak

Hírlevél

Keresés

FACEBOOK ABÁDSZALÓK

Időjárás Abádszalókon

Erika Faházak - Klimatizált faházak Abádszalókon

Tisza-tavi ingatlanok

Abádi Major Minifalva

Lambériaházak, gerendaházak tervezése és kivitelezése
Lambériaházak, gerendaházak és egyéb könnyűszerkezetes épületek tervezése és kivitelezése.

Hubertus Vadásztársaság - Abádszalók
Vadászterületünk Budapesttől 150 km-re keletre a Tisza-tó mellett található. A vadászterület nagysága 20.000 ha síkvidéki jellegű terület kb 15%-os erdősűltséggel.

Keresse Abádszalók szolgáltatóit a www.szalok.hu weboldalon!
Bevásárlás, éttermek, fotókidolgozás, sétakocsikázás, szolárium, kozmetika - Minden egy helyen.


© www.szalok.hu. Minden jog fenntartva!
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.